O Nas

Przedszkole Niepubliczne i Żłobek “Kolorowy Świat”

To miejsce przyjazne dziecku, dla którego zrobimy wszystko, aby czuło się tu szczęśliwie, akceptowane i bezpieczne. Nasze przedszkole jest placówką całoroczną, zapewniającą opiekę, wychowanie dzieciom w wieku od 2,5 do 6 lat. Jest ona czynna codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 6.30 do 16.30 z wyjątkiem ustawowych dni świątecznych.

Kadrę pedagogiczną stanowią młode, energiczne i pełne pomysłów młode nauczycielki, legitymujące się dyplomami studiów wyższych lub zawodowych. Wszystkie panie posiadają niezbędne kwalifikacje do pracy w przedszkolu. Wiele z nich posiada również dodatkowe kwalifikacje, rozszerzające ofertę pracy przedszkola.

W naszym programie wspieramy rozwój fizyczny, poznawczy, emocjonalny i społeczny dzieci. Realizujemy program „Dzieciaki w akcji” opracowany w oparciu o najnowsze osiągnięcia neurodydaktyki. Nauczamy polisensorycznie, bazujemy na naturalnej ciekawości poznawczej dzieci, wspieramy a nie wyręczamy, uczymy samodzielności i kreatywności w działaniu. Pracujemy Metodą Dobrego Startu Marty Bogdanowicz. Dzięki jednoczesnemu rozwijaniu funkcji wzrokowych, słuchowo-językowych, dotykowo-kinestetycznych i motorycznych oraz koordynacji między nimi bardzo dobrze przygotowujemy dzieci do złożonych czynności czytania i pisania.