Kadra

Pracują z nami wykwalifikowani nauczyciele edukacji przedszkolnej wspierani przez pomoce nauczyciela.
Współpracują z nami terapeuci różnych specjalności:


Maria Jurczyńska

Maria Jurczyńska

organ zarządzający
Agnieszka Wawrzyniak

Agnieszka Wawrzyniak

dyrektor
Dagmara Krzyżanowska

Dagmara Krzyżanowska

referent ds. administracyjnych
Grażyna Martin

Grażyna Martin

terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju, terapeuta osób ze spectrum autyzmu
Bożena Grygiel

Bożena Grygiel

woźna oddziałowa
Weronika Bartkowiak

Weronika Bartkowiak

nauczyciel
Anna Królikowska

Anna Królikowska

nauczyciel
Angelika Kreuschner

Angelika Kreuschner

szefowa kuchni
Karolina Grys

Karolina Grys

terapeuta integracji - alpakoterapia
Anna Czarnecka

Anna Czarnecka

nauczyciel
Sylwia Świętek

Sylwia Świętek

nauczyciel
Monika Kubiak

Monika Kubiak

oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny
Dagmara Kulasik

Dagmara Kulasik

katechetka
Anita Kirkiewicz

Anita Kirkiewicz

nauczyciel
Wojciech Hetman

Wojciech Hetman

rehabilitant
Elżbieta Kubiak

Elżbieta Kubiak

pomoc nauczyciela
Mirosława Klupsz

Mirosława Klupsz

woźna oddziałowa
Joanna Ratajczak

Joanna Ratajczak

pomoc nauczyciela

Maria Jurczyńska

organ zarządzający

Agnieszka Wawrzyniak

dyrektor

Dagmara Krzyżanowska

referent ds. administracyjnych

Grażyna Martin

terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju, terapeuta osób ze spectrum autyzmu

Bożena Grygiel

woźna oddziałowa

Weronika Bartkowiak

nauczyciel

Anna Królikowska

nauczyciel

Angelika Kreuschner

szefowa kuchni

Karolina Grys

terapeuta integracji - alpakoterapia

Alpakoterapia to jedna z form zooterapii. Jest to naturalna metoda wzmacniająca procesy edukacyjne i rehabilitacyjne, w której motywatorem są alpaki.

Alpakoterapia jest rodzajem zooterapii, w której wykorzystuje się alpaki do celów edukacyjnych, rehabilitacyjnych bądź terapeutycznych. Są to zwierzęta wielbłądowate pochodzące z Ameryki Południowej (Peru, Boliwia). Ich charakterystyczny wygląd (dużej maskotki o przyjemnej w dotyku warstwie okrywowej) oraz cechy charakteru i przyjazne usposobienie stanowiły podwaliny do rozpoczęcia wykorzystywania ich w celach terapeutycznych. Są one doskonałą alternatywą dla osób uczulonych na sierść innych zwierząt (wełna alpak jest hipoalergiczna) lub osób z kynofobią i lękami dotyczącymi innych zwierząt wykorzystywanych w terapii. Kolejną zaletą jest fakt, iż alpaki bez problemu można transportować, a zajęcia z ich udziałem przeprowadzać w pomieszczeniach (szkołach, przedszkolach, świetlicach, a nawet w szpitalach po uzyskaniu odpowiedniej zgody).

Alpakoterapia ma pozytywne oddziaływanie na sferę emocjonalną człowieka, pomaga przełamywać bariery przed kontaktem ze zwierzęciem (co przekłada się na kontakty z innymi ludźmi), kształtuje pozytywne emocje i przyczynia się do rozwoju empatii, powoduje wzrost samooceny i poczucia sprawstwa. Dzięki nawiązaniu kontaktu ze zwierzęciem oraz jego pogłębianiu uczestnicy czują się pewniej także we własnym środowisku i łatwiej nawiązują kontakty społeczne.

Moje alpaki, tj. Versace i Companiero, pochodzą z hodowli, w której zostały wyselekcjonowane jako osobniki wykazujące szczególne predyspozycje do pracy w terapii. Następnie zostały poddane działaniom mającym na celu ich socjalizację. Proces ten jest nadal kontynuowany- na co dzień sporo razem trenujemy.

Anna Czarnecka

nauczyciel

Sylwia Świętek

nauczyciel

Monika Kubiak

oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny

Dagmara Kulasik

katechetka

Anita Kirkiewicz

nauczyciel

Wojciech Hetman

rehabilitant

Elżbieta Kubiak

pomoc nauczyciela

Mirosława Klupsz

woźna oddziałowa

Joanna Ratajczak

pomoc nauczyciela