Oferta

Bezpłatne zajęcia adaptacyjne w tygodniu poprzedzającym edukację przedszkolną

Opieka w godzinach
6.30 – 16.30

Ćwiczenia z ruchu rozwijającego
Weroniki Sherborne

Zajęcia sportowe w sali gimnastycznej

Język angielski

Rytmika

Religia w grupach sześciolatków

Edukacja przez ruch
Doroty Dziamskiej

Praca Metodą
Dobrego Startu
Marty Bogdanowicz

Dla rodziców: wsparcie psychologiczne, warsztaty logopedyczne, konsultacje ze specjalistami

Indywidualne zajęcia specjalistyczne dla dzieci objętych kształceniem specjalnym i wczesnym wspomaganiem rozwoju:

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Terapia logopedyczna
/neurologopedyczna

Rehabilitacja

Terapia SI

Alpakoterapia

Zajęcia z psychologiem